Jeugdhuis 't Lont

1/3

De jongerenwerking van Thebe vzw gaat door in jeugdhuis ’t Lont en bestaat uit verschillende aspecten. Op het eerste zicht lijkt dit een reguliere jeugdhuiswerking, Thebe is echter een jeugdwelzijnswerking en dit komt ook binnen deze werking sterk naar voor.

De benadering van de doelgroep, de open houding, de kansen, het werken op maat, aandacht voor zowel de groepsdynamische processen als individuele hulpvragen, dit alles vertrekkend vanuit de leefwereld en zo veel mogelijk op vraag van de jongeren en hier passend mee aan de slag gaan, onderscheiden onze werking van het reguliere aanbod. De jongerenwerkers luisteren zonder te (ver)oordelen, er wordt tijd gemaakt voor alle onderwerpen en jongeren kunnen

vrijuit hun opvattingen uiten en raad vragen. 

Als vertrekpunt voor de jongerenwerking is er de jeugdhuiswerking met als basis de instuif. De instuif is de meest laagdrempelige werking van de jongerenwerking, iedereen is welkom! 

We richten ons op tieners en jongeren van 12 tot 25 jaar van Maasmechelen. In het jeugdhuis kan je vrienden ontmoeten, rondhangen, een luisterend oor  vinden, een antwoord of hulp vinden op verschillende vragen vanuit verschillende levensdomeinen, deelnemen aan verschillende activiteiten en bovenal een leuke vrije tijd te beleven. De instuifmomenten worden verzorgd door de jongerenwerkers van Thebe, bijgestaan door de kernleden.

Openingsuren:

  • woensdag van 13.00 tot 22.00 u.

  • donderdag van 18.00 en 22.00 u.

  • vrijdag van 18.00 tot 23.00 u.

  • zaterdag van 14.00 tot 23.00 u.
     

Tijdens de schoolvakanties zijn er extra openingsmomenten.

Voor jongeren die binnen de instuif meer verantwoordelijkheid willen nemen is er de kernwerking. Deze groep van gemotiveerde jongeren staat samen met de jongerenwerkers in voor het welslagen van de instuifmomenten, het plannen, voorbereiden en begeleiden van het activiteitenaanbod. Binnen iedere werking staat inspraak van jongeren centraal, bij de kernwerking is dit het meest zichtbaar. Inspraak is onmisbaar om vanuit de leefwereld van jongeren te kunnen werken. Ook binnen de kernwerking hebben wij een andere aanpak, vertrekkend vanuit het jeugdwelzijnswerk, dan een reguliere jeugdhuiswerking.

 

Outreachend werk

1/2

Het outreachend werk richt zich hoofdzakelijk op tieners en jongeren vanaf 12 jaar. Wij gaan zelf actief op zoek naar de doelgroep, we werken vindplaatsgericht. Op deze manier vertrekken we ook letterlijk vanuit de directe leefwereld van de jongeren. We willen zoveel mogelijk drempels opheffen of alleszins verlagen.

Werkend en vertrekkend vanuit de visie op empowerment en emancipatie leggen we samen met de jongeren een proces af. Samen met hen gaan we op pad, vertrekkend vanuit de vrije tijd met aandacht voor welzijn.

 

Op regelmatige basis worden er activiteiten aangeboden en samen met de jongeren georganiseerd. Op deze manier kunnen de jongeren kennis maken met reeds bestaande vrijetijdswerkingen of een vrijetijdsaanbod op maat uitwerken. Tijdens heel dit proces is er aandacht voor groepsdynamica, individuele behoeften en de behoeften van de groep. Deze manier van werken laat toe om zowel op maat van de individuele jongere als ook de groep jongeren te werken.

Dit geeft de outreachend jeugdwerker de kans om de jongeren op een gepaste manier te motiveren om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en hen te begeleiden in het proces om op te groeien tot sociaal geëngageerde, positieve, kritische personen, die in staat zijn actief te participeren in onze maatschappij.

 

Ju jutsu

Ju jutsu is een oude Japanse krijgskunst, bestaande uit zowel gewapende als ongewapende technieken. Het wordt beschouwd als de voorloper van aïkido, karate en judo. Ju jutsu is in de basis een krijgskunst, gebruikt door de Samoeraï. Deze krijgskunst leent zich perfect voor zelfverdediging. Het is een alles omvattend systeem, er wordt gebruik gemaakt van: stoten, trappen, worpen, drukpunten,wurging- en klemtechnieken, ... de mogelijkheden, toepassingen en combinaties zijn vrijwel onbeperkt.

​Net zoals onze andere werkingen vertrekt de aanpak vanuit het jeugdwelzijnswerk. Verschillende wetenschappelijke studies hebben reeds aangetoond dat vechtsport een geweldig instrument is om de ontwikkeling bij jongeren te stimuleren. Iedere vechtsport baseert zich op waarden, normen en principes, in het ju jutsu is dit niet anders. Deze zijn zelfs prominent aanwezig. De verwachtingen omtrent houding binnen deze vechtsport vinden hun oorsprong in het bushido, de erecode van de samoerai. Dit maakt van ju jutsu een ideale sport om de ontwikkeling van jongeren, hun houding, sociale vaardigheden en zelfbeeld verder positief te ontwikkelen.

De nadruk bij de lessen ligt dan ook op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, ontplooien van een positief zelfbeeld en zelfzekerheid. De ju jutsu stijl die wordt aangeboden is het Shin Tai Ryu ju jutsu wat zijn oorsprong vindt in Hakku Ryu, Sin Ryu ju jutsu en aiki jutsu.

De lessen gaan door op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 20.00 in de sporthal van de Provinciale Technische School Maasmechelen.

JJkanji
JJkanji

JJkanji
JJkanji

1/1