top of page

Ju jutsu & G-karate

De kracht van de G-karate methode die wij hebben ontwikkelt, schept een sterke band tussen de gehandicapte G-karateka's in hun rolstoelen en

zijn of haar buddy. Het schept een band van respect en vertrouwen, en zonder de andere kan men zijn doel in G-karate niet bereiken.

Deze inzichten zijn ook van toepassing op onze buddies: ze leren G-karate vanuit hun hart, en leren de verschillende niveaus en doelgroepen van de G-karateka’s te verkennen en te stimuleren.

Hun betrokkenheid wordt beloond met veel meer dan de technieken en de voortgang van hun stagiairs ... het wordt beloond door de vreugde die ze ontdekken en de dankbaarheid en vriendschap ze opbouwen, met hun stagiairs en hun maatjes. 

bottom of page