top of page

Outreachend werk

Het outreachend werk richt zich hoofdzakelijk op kinderen, tieners en jongeren vanaf 6 jaar. Wij gaan zelf actief op zoek naar de doelgroep, we werken vindplaatsgericht. Op deze manier vertrekken we ook letterlijk vanuit de directe leefwereld van de jongeren. We willen zoveel mogelijk drempels opheffen of alleszins verlagen.

Werkend en vertrekkend vanuit de visie op empowerment en emancipatie leggen we samen met de jongeren een proces af. Samen met hen gaan we op pad, vertrekkend vanuit de vrije tijd met aandacht voor welzijn.

 

Op regelmatige basis worden er activiteiten aangeboden en samen met de jongeren georganiseerd. Op deze manier kunnen de jongeren kennis maken met reeds bestaande vrijetijdswerkingen of een vrijetijdsaanbod op maat uitwerken. Tijdens heel dit proces is er aandacht voor groepsdynamica, individuele behoeften en de behoeften van de groep. Deze manier van werken laat toe om zowel op maat van de individuele jongere als ook de groep jongeren te werken.

Dit geeft de outreachend jeugdwerker de kans om de jongeren op een gepaste manier te motiveren om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en hen te begeleiden in het proces om op te groeien tot sociaal geëngageerde, positieve, kritische personen, die in staat zijn actief te participeren in onze maatschappij.

Werkingsmomenten

maandag: 12.00 - 13.00 & 15.00 - ...

dinsdag: 12.00 - 13.00 & 15.00 - ...

woensdag: 13.00 - ...

donderdag: 12.00 - 13.00 & 15.00 - ...

vrijdag: 12.00 - 13.00 & 15.00 - ...

zaterdag: 13.00 - ... 

Er zijn extra werkingsmomenten tijdens de schoolvakantie.

bottom of page