top of page

Jeugdhuis 't Lont

kernwerking

Voor jongeren die binnen de instuif meer verantwoordelijkheid willen nemen is er de kernwerking. Deze groep van gemotiveerde jongeren staat samen met de jongerenwerkers in voor het welslagen van de instuifmomenten, het plannen, voorbereiden en begeleiden van het activiteitenaanbod. Binnen iedere werking staat inspraak van jongeren centraal, bij de kernwerking is dit het meest zichtbaar. Inspraak is onmisbaar om vanuit de leefwereld van jongeren te kunnen werken. Ook binnen de kernwerking hebben wij een andere aanpak, vertrekkend vanuit het jeugdwelzijnswerk, dan een reguliere jeugdhuiswerking.

bottom of page