top of page

Project OKAN

Samen met de Okan leerlingen ontdekken we het vrijetijds- en hulpverleningsaanbod in Maasmechelen. In samenwerking met de Provinciale Technische School in Maasmechelen organiseren wij een project voor de Okan-leerlingen. Binnen dit project leren we elkaar aan de hand van activiteiten met verschillende thema’s beter kennen. Op een speelse en laagdrempelige methode wordt er gewerkt aan de stimulatie van de Nederlandse taal.

Wanneer een jongere vragen heeft of een luisterend oor nodig heeft, wordt er ruimte gecreëerd om naar hem of haar te luisteren. Daarnaast willen we een stap verder gaan, namelijk de jongeren versterken in hun eigen kennen en kunnen. Samen (her)ontdekken we met de jongeren hun eigen talenten en verbreden we hun leefwereld.

 

Dit project komt tot stand met middelen van de Vlaamse Overheid - Departement Jeugd.

 

Vlaanderen_verbeelding werkt.png
bottom of page